História predpisu 38/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1961 - 31.12.1969