História predpisu 2/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.01.1961 - 16.07.1963