História predpisu 148/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.12.1961 - 30.06.1964