132/1961 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
VYHLÁŠKA
Ministerstva potravinárskeho priemyslu
zo 16. novembra 1961,
ktorou sa doplňujú a menia základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom
Ministerstvo potravinárskeho priemyslu v dohode s odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:
Čl. I
Príloha k vyhláške Ministerstva potravinárskeho priemyslu č. 182/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom, sa mení a doplňuje takto:
1.
Odsek 2 písm. c) - aa) znie:
„Pri liehovinách a octe kvasnom liehovom:
liehoviny vyrábané studenou cestou, sladené i nesladené, pokiaľ sa dodávajú do toho istého výrobného závodu v množstve 500 litrov, inak podľa dohody,
liehoviny vyrábané teplou cestou a liehoviny Stock - dvojhviezdičkové - 1 prepravné originálne balenie,
ušľachtilé destiláty - 1 prepravné originálne balenie,
rezané destiláty (združené) s výnimkou liehovín Stock - dvojhviezdičkové - 200 litrov,
ocot kvasný liehový - 10 hektolitrov.“.
2.
Odsek 2 písm. e) znie:
„Pri konzervárenských výrobkoch:
kyslá kapusta 3 tony
marmeláda, jamy, lekváre, kompoty, uhorky sterilizované, uhorky nakladané, uhorky rýchlokvasené, zelenina sterilizovaná, zelenina nakladaná, sirupy limonádové, konzumné sirupy 1 tona
ovocné pretlaky, ovocné rôsoly 0,3 tony
zelenina sušená 0,2 tony
rajčiakový pretlak a hotové jedlá 0,5 tony
konzervačné prípravky 0,3 tony
kečup, rajčinová šťava, horčica konzumná - stolná, horčica kremžská, ovocná desiata, Karotela 0,2 tony
sušené ovocie, zelenina v soli 0,1 tony
diétne hotové jedlá 0,1 tony
dojčenské polievky 0,05 tony
nátierky z teľacieho mäsa 0,05 tony
tekuté ovocie a zelenina 0,2 tony
kandisové ovocie, presladené ovocie, detská výživa zeleninová, šípkový čaj, huby nakladané 0,1 tony
huby sušené, korenie - združená zásielka 0,05 tony
Citro 0,015 tony
ovocné vína stolné, ovocné vína dezertné, ovocné mušty (nekvasy) 5,- hl
kvasinky vínne 1000 ampuliek
pektín tekutý, pektín práškový, Petosa prášková, Petosa tekutá 1 originálne balenie
Pri odbere vlastnými autami odberateľa znižuje sa minimálne množstvo až na 1 originálne prepravné balenie.“.
3.
Za odsek 2 sa vkladá ďalší odsek 3 tohto znenia:
„(3) Pre dodávky do predajní (cez veľkoobchod) určuje sa minimálne expedičné množstvo takto:
čokoládové a nečokoládové cukrovinky 200 kg
tabuľková čokoláda, kakaový prášok 30 kg
hroznové víno prírodné 300 l
hroznové víno dezertné 100 l
trvanlivé pečivo 200 kg.““.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.
Minister:

Krosnář v. r.