História predpisu 132/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1962 - 30.06.1964