História predpisu 130/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1962 - 31.12.1966