História predpisu 101/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1961 - 31.12.1965