História predpisu 93/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1960 - 31.08.1961