História predpisu 91/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1960 - 31.12.1967