História predpisu 82/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1959 - 14.10.1990