História predpisu 70/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1960 - 30.06.1986