História predpisu 7/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.02.1960 - 31.08.1966