5/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
VYHLÁŠKA
rady Krajského národního výboru v Brně
ze dne 10. Prosince 1959,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
§ 1
Rada Krajského národního výboru v Brně určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebními úřady prvého stupně výkonné orgány Místních národních výborů:
Velká Bíteš, okres Velká Bíteš,
Ivančice, okres Rosice.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. Ledna 1960.
Tajemník: Kavan v. r.

Předseda: Nedělka v. r.