História predpisu 29/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.04.1960 - 21.09.1961