História predpisu 181/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.12.1960 - 31.12.1961