História predpisu 167/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.1960 - 27.06.1982