História predpisu 154/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1961 - 31.12.1971