História predpisu 138/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1961 - 31.12.1992