História predpisu 137/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.09.1960 - 08.12.1985