História predpisu 135/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.09.1960 - 31.12.1965