História predpisu 126/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.08.1960 - 31.12.1967