História predpisu 12/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.03.1960 - 19.05.1966