História predpisu 107/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.07.1960 - 30.09.1964