História predpisu 81/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1960 - 31.12.1965