História predpisu 80/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1959 - 30.06.1964