História predpisu 73/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1960 - 30.06.1964