História predpisu 72/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.12.1959 - 31.08.1961