História predpisu 70/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.12.1959 - 31.03.1964