História predpisu 68/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.11.1959 - 14.10.1990