História predpisu 66/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1959 - 22.08.1961