História predpisu 65/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1959 - 31.12.1972