História predpisu 64/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1959 - 09.03.1964