História predpisu 61/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1959 - 11.04.1960