História predpisu 60/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1959 - 09.11.1965