História predpisu 57/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.08.1959 - 31.08.1962