História predpisu 56/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.08.1959 - 30.06.1966