História predpisu 55/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.08.1959 - 13.12.1995