5/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1959

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
Uznesenie Národného Zhromaždenia
z 19. februára 1959
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje:
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 18. decembra 1958 č. 88 Zb. o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 18. decembra 1958 č. 90. Zb. o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku.
Fierlinger v. r.