História predpisu 48/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.07.1959 - 31.08.1966