História predpisu 47/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1959 - 30.06.1967