História predpisu 45/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.07.1959 - 23.01.1961