História predpisu 43/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1959 - 19.04.1964