História predpisu 34/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1959 - 14.10.199082/1960 Zb.