História predpisu 32/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.07.1959 - 16.03.1969