História predpisu 3/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.02.1959 - 28.02.1962