História predpisu 29/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.06.1959 - 31.07.2002