História predpisu 28/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.06.1959 - 31.12.1962