História predpisu 27/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.05.1959 - 30.06.1964