História predpisu 26/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.05.1959 - 06.06.1994