História predpisu 25/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1959 - 11.06.1960